Facebook ikon Twitter ikon Vimeo ikon

Snarøya skole
 

"Bedre læring" - Bærum kommunes kvalitetsplan

Kontakt

Outlook for ansatte


Besøksadresse:
Snarøyveien 90
1367 Snarøya
Kart

Postadresse:
Bærum kommune
Snarøya skole
1304 Sandvika

Tlf:      67 59 99 40
Faks:  67 59 99 50
SFO:   67 59 99 43


E-post:

Kontaktskjema for skolen

Søknadskjema for elevpermisjoner


SFO

NetStorage

MOBILSKOLE
Send SMS til 03686, og start meldingen med SNAR “KLASSE”, f.eks. SNAR 1A  
Melde fra om sykt barn
 For å melde fra om f.eks sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten 
SNAR “KLASSE” TEKST til 03686. 
 Hvis du har en elev i klasse 1A sender du SMS for eksempel slik: 
 SNAR 1A Per er syk i dag. Hilsen Lise. til 03686. 

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:

Bekymret?

Nyheter fra Snarøya skole

Fellesmøte med FAU, klassekontakter og skolen

Tradisjonen tro arrangeres det et fellesmøte med FAU, klassekontakter, ledelsen og skolens pedagogiske personale.

Tid: tirsdag 2.9 kl. 17.00-19.00.
Sted: personalrommet

Agenda for møtet er Skole-hjem-arbeidet, FAU`s oppgaver og klassekontaktenes oppgaver.
Det blir satt av tid der kontaktlærere og klassekontakter kan møtes.
26.08.2014

Ny helsesøster

Snarøya skole har fått ny helsesøster. Beate Druglimo er på skolen på tirsdager, torsdager og fredager. Hun kan treffes på tlf: 94 87 46 50 og e-post: beate.druglimo@baerum.kommune.no
26.08.2014

Foreldre for vennskap

”Foreldre for vennskap” er en nyoppstartet
foreldregruppe som skal jobbe med trivsel og
forebyggende arbeid mot mobbing på Snarøya skole.

De har igangsatt en kampanje som har som mål å
informere elever, foreldre og lærere om
viktigheten av å stoppe mobbing.

Målet er nulltoleranse for mobbing på Snarøya skole.

I forbindelse med denne kampanjen oppfordres voksne og barn til å være med å lage et slagord som kan være Snarøya skoles slagord mot mobbing.

Frist for innlevering er fredag 29.08.
Forslaget levers på skolen.
26.08.2014

Nye retningslinjer for elevpermisjoner

I Bærum kommune er det vedtatt justerte retningslinjer for elevpermisjoner.
Les mer »   24.08.2014

Velkommen til nytt skoleår!

Etter en fantastisk solfylt sommer, starter vi opp et nytt skoleår. Vi ønsker alle nye og tidligere elever velkommen til oss.

2. - 7. trinn begynner kl.09.00 første skoledag og slutter kl.13.00.

Vi tar i mot våre nye 1.klassinger i skolegården kl. 10.00 , og dagen avsluttes kl. 12.00.

SFO er åpen både før og etter undervisningstid.

Vi gleder oss!

Mvh
Alle de voksne ved Snarøya skole
17.08.2014

RSS

God nettportal for barn

       

 

Trygg bruk av Internett

Snarøya skoles musikkorps

Bærum kommunale 
musikk - og kulturskole.

Ros og råd?
Kontakt web-ansvarlig
Cathrine Lytomt