Facebook ikon Twitter ikon Vimeo ikon

Snarøya skole

Kontakt


Besøksadresse:
Snarøyveien 90
1367 Snarøya
Kart

Postadresse:
Bærum kommune
Snarøya skole
1304 Sandvika

Tlf:      67 59 99 40
Faks:  67 59 99 50
SFO:   67 59 99 43


E-post:

Kontaktskjema for skolen

SFO

Outlook webmail

NetStorage


MOBILSKOLE
Send SMS til 03686, og start meldingen med SNAR “KLASSE”, f.eks. SNAR 1A  
Melde fra om sykt barn
 For å melde fra om f.eks sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten 
SNAR “KLASSE” TEKST til 03686. 
 Hvis du har en elev i klasse 1A sender du SMS for eksempel slik: 
 SNAR 1A Per er syk i dag. Hilsen Lise. til 03686. 
 

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:

Bekymret?

Nyheter fra Snarøya skole

Sommerens Bueskytter

Bueskytteren, rektors informasjonsskriv er lagt ut her på hjemmesiden. Kontaktlærere presenteres.
30.06.2014

En god løsning for skolen

Bærum kommune ønsker å skape et robust skolebygg for elever og ansatte ved Snarøya skole. Skolen har de siste tre år løst kapasitetsutfordringen ved blant annet lån av lokaler ved Hundsund ungdomsskole. Fra høsten 2014 skal imidlertid alle Snarøyaelever ha klasserom på barneskolen.
På bakgrunn av dette iverksettes følgende:

1. Tre klasserom istandsettes og ferdigstilles innen skolestart i august.
2. Naturfagsrom reetableres med oppgradert inventar/ utstyr og ferdigstilles innen uke 40
3. Fellestoalettene utbedres og ferdigstilles innen uke 40
4. Det utarbeides en bygningsmessig plan for SFO- lokaler
5. Barnehagelokalene oppgraderes med bl.a nye toaletter og eventuelt kjøkkenløsning innen skolestart 2014

Omfanget av oppgraderingen som beskrevet over, er besluttet ut fra en helhetstenkning om Snarøya skole fremover. Parallelt settes det i gang et arbeid med regulering av tomten og et mulighetsstudium for å finne ut om det vil være mulig å bygge ut skolen til en tre-parallell skole.
16.06.2014

Helsesøster

Beate Druglimo begynner som ny helsesøster ved Snarøya skole i august. Tidligere helsesøster Lene Gjerdingen har sluttet for å begynne i ny stilling, og ny helsesøster er ikke tilgjengelig før i august
12.06.2014

Har du mistet noe?

Et bunadsjal ble funnet på skolens område etter 17. mai. Rettmessig eier kan hente det hos Cathrine på skolens kontor.
04.06.2014

Idrettsdag på Snarøya skole 10. juni

Tirsdag 10. juni er det idrettsdag. Oppmøte på skolegården i oppstillingsrekker kl. 09.00. Dagen avsluttes for alle elevene senest 13.30. For de barna som går på SFO, er SFO åpen til kl. 09.00. Hvis andre barn i 1-4 kl. trenger tilsyn fra 08.30-09.00 er det mulig å være på SFO.
Les mer »   02.06.2014

RSS

Translate this website

 
Trygg bruk av Internett

Akropolis nettskole

Akropolis Nettskole
 

God nettportal for barn

       

 

Snarøya skoles musikkorps

Bærum kommunale 
musikk - og kulturskole.

Ros og råd?
Kontakt web-ansvarlig
Cathrine Lytomt