Facebook ikon Twitter ikon Vimeo ikon

Snarøya skole
 

"Bedre læring" - Bærum kommunes kvalitetsplan

Kontakt

Outlook for ansatte


Besøksadresse:
Snarøyveien 90
1367 Snarøya
Kart

Postadresse:
Bærum kommune
Snarøya skole
1304 Sandvika

Tlf:      67 59 99 40
Faks:  67 59 99 50
SFO:   67 59 99 43


E-post:

Kontaktskjema for skolen

Søknadskjema for elevpermisjoner


SFO

NetStorage

MOBILSKOLE
Send SMS til 03686, og start meldingen med SNAR “KLASSE”, f.eks. SNAR 1A  
Melde fra om sykt barn
 For å melde fra om f.eks sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten 
SNAR “KLASSE” TEKST til 03686. 
 Hvis du har en elev i klasse 1A sender du SMS for eksempel slik: 
 SNAR 1A Per er syk i dag. Hilsen Lise. til 03686. 

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:

Bekymret?

Nyheter fra Snarøya skole

Aksjon mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale, halvårlige aksjoner mot hodelus som organisasjonen Lusfri Norge arrangerer hvert år i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 35, helgen 29.-31. august.

Les mer om lus på www.fhi.no/tema/lus

Helsesøster Storøya og Snarøya skole
Tlf.: 94 87 46 50
28.08.2014

Fellesmøte med FAU, klassekontakter og skolen

Fellesmøtet med FAU, klassekontakter, ledelsen og skolens pedagogiske personale førstkommende tirsdag må dessverre avlyses, da lærere ved skolen skal delta i en sympati-markering i forbindelse med lærerstreiken. Nytt tidspunkt for dette møtet kommer senere.
26.08.2014

Ny helsesøster

Snarøya skole har fått ny helsesøster. Beate Druglimo er på skolen på tirsdager, torsdager og fredager. Hun kan treffes på tlf: 94 87 46 50 og e-post: beate.druglimo@baerum.kommune.no
26.08.2014

Foreldre for vennskap

”Foreldre for vennskap” er en nyoppstartet
foreldregruppe som skal jobbe med trivsel og
forebyggende arbeid mot mobbing på Snarøya skole.

De har igangsatt en kampanje som har som mål å
informere elever, foreldre og lærere om
viktigheten av å stoppe mobbing.

Målet er nulltoleranse for mobbing på Snarøya skole.

I forbindelse med denne kampanjen oppfordres voksne og barn til å være med å lage et slagord som kan være Snarøya skoles slagord mot mobbing.

Frist for innlevering er fredag 29.08.
Forslaget levers på skolen.
26.08.2014

Nye retningslinjer for elevpermisjoner

I Bærum kommune er det vedtatt justerte retningslinjer for elevpermisjoner.
Les mer »   24.08.2014

RSS

God nettportal for barn

       

 

Trygg bruk av Internett

Snarøya skoles musikkorps

Bærum kommunale 
musikk - og kulturskole.

Ros og råd?
Kontakt web-ansvarlig
Cathrine Lytomt